Contact us

Contact:Jack

Phone/WhatsApp: +86 18676883080

Email: info@lijian-tech.com

Addr:  No.218, Minsheng Road, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou China

Linkiin:https://www.linkedin.com/in/jack-lao-2259a21b6/

CATEGORIES

CONTACT US

Contact: Jack

Phone: +86 18676883080

E-mail: info@lijian-tech.com

Add: No.218, Minsheng Road, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou